Industriële reiniging

Industriële reiniging

Industriële bedrijven moeten optimaal presteren om goed te renderen. Niets mag het productieproces verstoren.

We reinigen opslagloodsen, distributiecentra, productielocaties/-machines. Dit doen wij met goed opgeleide en betrokken medewerkers.

Een productie die onverhoopt stil ligt, kost geld. Daarom zorgen onze medewerkers dat het reinigen zo snel en efficiënt mogelijk gebeurt. Zowel voor, tijdens, als na het productieproces kan SRG reinigingswerkzaamheden uitvoeren.

Bij SRG specialistische reiniging hebt u een vast aanspreekpunt.

Altijd korte lijnen. U kunt rekenen op een nauwgezette afhandeling van de werkzaamheden waarbij veiligheid en milieu voor ons hoog in het vaandel staan. Wij komen graag bij u langs om een en ander nader toe te lichten.

Hoe kunnen wij u helpen?